Jdi na obsah Jdi na menu
 


Soutěž jsem Pionýr, jsem vidět

Obrazová prezentace soutěže Jsem Pionýr, jsem vidět. 

http://nepomuk.pionyr.cz/upload/Akce/2019/stahnout/pionyr_xl.pps

 

1.etapa :     Chlubíme se a jsme vidět.  Pohár předsedy vlády ČR je u pionýrů v Nepomuku

soutez-pio.jpg

Zástupci Pionýrské skupiny Nepomuk převzali ocenění za výtvarnou činnost oddílů Pusík a Knoflíci, které převzali na koncertu Děti dětem v sobotu 2.2.2019 v Praze. Putovní pohár předsedy vlády za výtvarnou a rukodělnou práci nám předala ministryně financí vlády ČR Alena Schillerová. Pohár převzala Alena Březáková a Monika Týmlová, děkujeme jim za celoroční výtvarnou práci s dětmi a blahopřejeme. Pohár jsme předali našim pionýrům na oddílové schůzce 6.2.2019 na naší klubovně. Určitě z něj měli velkou radost a s chutí se dali do dalšího tvoření. Přišel nám poděkovat i vedoucí Pionýrské skupiny Václav"Kašík". Pochlubili jsme se také starostovi města Nepomuk ing.J.Švecovi a pohár je vystaven na Městském úřadě v Nepomuku. Pionýrský oddíl Pusík má název oblíbené kreslené postavičky médi Pusíka. Šikovného médi ze zajímavého časopisu pro děti. Zřizovatel oddílu je Pionýr z.s., Pionýrská skupina Nepomuk. Oddíl je specializován na výtvarnou práci pro děti ve věku od 6 do 10 let. Začátek činnosti oddílu je datován od roku 1995 a jeho vedoucím je od té doby Alena Březáková. Oddíl byl celoročním pokračováním táborů rodičů s dětmi, které se jsme pořádali pod názvem "Pusík na prázdninách" na táborové základně v Přebudově do roku 2009. Činnost oddílu zaměřuje na výtvarné a rukodělné výrobky. Námětem je pionýrské motto " Bavíme se celý rok". Od roku 2013 je oddíl rozdělen na starší Pusíky a mladší Knoflíky. Ve výtvarném oddílu se tvoříme výrobky navazující postupně na podzim - zimu - jaro - léto. Od roku 2011 se pravidelně zúčastňujeme republikové soutěže ve výtvarné a rukodělné činnosti Sedmikvítek, kde jsme získali řadu ocenění. V roce 2018 jsme odeslali 20 výrobků a 6 jich bylo medailově oceněno z celkového počtu 425 hodnocených výrobků. Mimo pravidelných schůzek, které jsou vždy ve středu od 16,30 do 18 hodin, připravujeme i výtvarné dílny k určitému období. Podzimní dýňování, zimní vánoce, jarní čarodějnice a letní motýlkování. Tyto dílny jsou určeny i pro ostatní děti z našich oddílů, ale také pro veřejnost. Organizujeme i výtvarné dílny pro dospělé. Součástí výtvarné dílny je i výstavka výrobků dětí a dospělých. Nechybí ani zajímavé vycházky a výlety. Putovní pohár je tedy pro nás velkým oceněním a závazkem pro naše další tvoření.

19p0122.jpg

19p0166.jpg

19p0176b.jpg

 

19p0168a.jpg

2.etapa:   Opět se máme čím chlubit

Naše pionýrské oddíly Pusík a Knoflíci, zaměřené na výtvarnou činnost opět dokázaly, že pohár předsedy vlády ČR, který obdržely v únoru jim patří zaslouženě. Po dvou měsících se nám vrátilo naše tvoření z republikového finále výtvarné činnosti Pionýrského Sedmikvítku, které se uskutečnilo v Holešově.  Námětem letošního ročníku bylo "Místo, které máme rádi". Do soutěže jsme odeslali deset  našich výrobků a získali jsme dvě první a dvě druhá místa z celkového počtu 300 vystavených výtvarných prací. Úspěšní byli ježkové, les Obora, tučňáci v ZOO, koupaliště. I ostatní naše výtvory se zřejmě také líbily. Byly odeslány i práce s názvem: Líbí se nám v pionýru, Chodíme rádi do našeho oddílu.  Chlubíme se jak máme šikovné děti v oddílech a také šikovné vedoucí Alenu a Moniku.Začínáme Velikonoční dílnou, kterou připravujeme rodiče a přátele pionýra a na  kterou druhý den navazuje otevřená dílna pro děti. Dílna je doplněna   o Jarní výstavku prací našich pionýrů. Svoji práci jsme prezentovali na celorepublikové pionýrské akci Kamínka v Praze, kde naši vedoucí  zajistili výtvarnou dílnu pro ostatní účastníky tohoto setkání.  V měsíc dubnu pořádáme Slet čarodějnic na pionýrském dvorku      Pionýr nepomuk z.a v prostorách klubovny. Víc jak dvacet čarodějnic všeho druhu plní připravené úkoly v šikovnosti a dovednosti.  S čarodějnickým pohárem letos odletěla Eliška, také proto, že na to měla školu z Bradavice. Naše pionýrské velikonoční přáníčko jsme rozeslali všem našim kamarádům a přátelům.

19p0436.jpg

19p0178a.jpg

19p0382.jpg

 

3. etapa - Rozhovor na zahájení pionýrského roku

s vedoucí pionýrského oddílu Pusík Alenou Březákovou.

 

 

Rozhovor vedl Míra Dvořák a na otázky odpovídala Alena = Ája.

 

Míra: Ájo, dokážeš říct kolikáté je to zahájení pionýrského roku a jak to vlastně všechno začalo.

Ája: Náš pionýrský oddíl Pusík se symbolem médí Pusíka vznikl v roce 1996      a je to tedy již náš 23 pionýrský rok. Vznikl v návaznosti na  první tábor rodičů s dětmi, který byl o rok dříve na Přebudově. Oddíl je specializovaný na výtvarnou činnost pro děti od 7 do 12 let. Od roku 2013 je oddíl rozdělen na starší Pusíky a mladší děti Knoflíky. Námětem na tvoření je pionýrské motto "Bavíme se celý rok" a tvoříme postupně výrobky navazující na období podzim - zima - jaro - léto. Každoročně vytvoříme kolem třiceti výrobků. Rovněž připravujeme tři výstavky, výtvarné dílny pro rodiče a doplňkové akce, abychom jenom netvořili.

 

Míra: Čím se můžete pochlubit za poslední období v oddílu.

Ája:   Výtvarné tvoření neděláme většinou pro nějaké ocenění, ale hlavně pro radost dětí z vytvořeného výrobku, který většinou slouží k výzdobě jejich pokojíčku. Úspěchy však také jsou a to zejména v soutěží Pionýrský sedmikvítek ve výtvarné činnosti. Do této republikové soutěže vyhlašované Pionýrem ČR určené jak pro pionýrské oddíly, tak i ostatní, kteří tvoří s dětmi. O našeho zapojení v roce 2012 jsme zde získali za naše výrobky 35 ocenění. Velmi nás potěšilo i cena, kterou jsme převzali letos v únoru na Ledové Praze   a to Putovní pohár předsedy vlády ČR za výtvarnou činnost.

 

Míra: Co připravujete pro tento pionýrský rok

Ája: Bude to zejména tvoření a zase tvoření, na každé schůzce vytvoříme zajímavý a zejména pěkný výrobek. Trochu nás zaskočila vyhlášená motivace v rámci Pionýrského sedmikvítku a to je Tabulka pionýrských prvků. Budeme se snažit tvoření přizpůsobit jednotlivým prvkům tabulky. Určitě budeme mít víc jak třicet schůzek tak to bude řada nápadů a zajímavosti do třiceti bublin připravených k pionýrskému výročí v příštím roce. Do konce roku připravujeme Nepomuckou drakiádu, Pionýrská dýňová světýlka, Mikulášské nebe a peklo, Adventní dílny a vánoční přespání na klubovně.

Míra: Kdy to všechno začne a chceš nás někam pozvat?
Ája:   Určitě se přijďte podívat na naši výstavu zaměřenou na naši více jak dvacetiletou činnost s dětmi. Asi to nedokážeme spočítat kolik dětí našim oddílem prošlo, někdo vydržel rok, dva, ale většina jich v oddíle byla od první do sedmé třídy. Na výstavě budou  k vidění výrobky z naších velkých sbírek     a ten, kdo je dokáže spočítat obdrží pionýrský dárek. Budou zde i tabla z našich táborů rodičů s dětmi, z puťáků na Šumavě, příměstských táborů a zajímavých akcí našeho oddílu. Kde a kdy to bude? V rodném domě malíře Augustina Němejce na náměstí, od 14.-18.9.2019 v době od 9 do 16 hodin. Rádi vás naší výstavou provedeme.  Zde se také uskuteční první schůzka a zahájení pionýrského roku oddílu Pusík a Knoflíci. Pozvete své kamaráda a přátele.

 

znak-pusik.jpg19p0138--2-.jpgf37685482.jpg

oddíl Pusík - rok 2012 Serkání pionýrů v Sušici

19p0525.jpg

ukončení pionýrského roku 2019

 

4. Etapa soutěže - Prezentace- Výstava - Jsem Pionýr,jsem vidět

V září u pionýrů začíná nový pionýrský rok a ten letošní je ve znamení pionýrského výročí a to 30 let vzniku organizace Pionýr. Náš oddíl Pusík ještě těch třicet nemá, ale už 23 pionýrský roků zažil. Rozhodli jsme se prezentovat naši činnost a ukázat ostatním jak se bavíme při našich oddílových schůzkách. Vybrali jsme formu prezentace a ne zrovna jednoduchou, ale náročnou na přípravu a to výstavu.

Na zahájení pionýrského roku jsme připravili v Rodném domě malíře Augustina Němejce  v Nepomuku výstavu výtvarného tvoření oddílu Pusík a Knoflíci. Naší motivací v činnost je pionýrské logo "Bavíme se celý rok". Výrobky jsme upořádali do celků jaro, léto,podzim, zima. Navíc byla ukázka našich zvířátek v "Nepomucké Mini ZOO" a oceněných výrobků z Pionýrského sedmikvítku. Bylo vystaveno 162 výrobků dětí a 12 panelů dokumentující činnost oddílu Pusík od roku 1996. Nejsou to jenom pravidelné středeční schůzky, ale také tábory rodičů s dětmi, prázdninové příměstské tábory, putovní tábory na Šumavě. Tradiční jsou naše akce Čarodějnické slety, Dětský den, Podzimní pionýrská světýlka, Adventní dílny, Mikuláš a čerti a s tím spojené výstavy našeho tvoření. Byl zde rovněž vystaven putovní pohár předsedy vlády ČR, který jsme získali za naše tvoření v roce 2018 a také ocenění ze soutěže Pionýrský sedmikvítek.

Výstava byla přístupná veřejnosti od 14.-18.9.2019. Po celou dobu výstavy byla zajištěna naše přítomnost a promítání prezentace Jsem Pionýr, jsem vidět. Poslední den výstavy se zde sešly děti z oddílu Pusík a Knoflíci, aby zde zahájily pionýrský rok 2019/2020. Všichni jsme si připomněli, co jsme všechno vytvořili, promítli jsme si prezentaci našeho oddílu. Nechyběly soutěže v dovednosti a zručnosti. Domluvili jsme se na akcích, které uskutečníme mimo výtvarku a zapojení do projektu třiceti bublin.

 

19p0687b.jpg

 

zpracoval: M.Dvořák

celá prezentace soutěže zde na tomto odkazu

http://nepomuk.pionyr.cz/upload/Akce/2019/stahnout/pionyr_xl.pps